Vacatures

 
FUNCTIEOMSCHRIJVING: Tekenaar/Werkvoorbereider
Solliciteer naar functie tekenaar/werkvoorbereider

Doel van de functie:
Het, naar maatstaven van kwaliteit, snelheid en eenvoud en in overeenstemming met de checklist, tekenen en ontwerpen van 3D opdrachten.

Hoofdtaken
De werkzaamheden van de tekenaar/werkvoorbereider worden uitgevoerd in overeenstemming met de opgestelde checklist. Hieronder volgen de belangrijkste werkzaamheden:
Uitwerken van werktekeningen:
• Het op basis van de tekeningen van architect/constructeur tekenen van diverse (staal-) constructies
• Het maken van werktekeningen
• Draagt zorg voor de controle van maatvoeringen
• Draagt zorg voor een goede archivering van tekeningen
• Netheid en juiste hoeveelheid afdrukken die verstuurd moeten worden controleren. Bijhouden van tekeningenlijsten van het ontvangen en de verstuurde tekeningen/gegevens (ook de telefonische).
• Tijdig afgeven en bespreken met hoofd productie van het vervaardigd teken- en werkvoorbereiding werk, zodat het werk fabrieksmatig gestart kan worden.

Werkvoorbereiding werkzaamheden:
• Verzamelen van gegevens van architect, constructeur en/of de opdrachtgever. Telefonisch besproken gegevens schriftelijk laten bevestigen c.q zelf bevestigen. Eventueel in het werk te bepalen maatvoering inmeten
• Maken van zaag- en boutlijsten
• Onderhouden van contact met aannemer/architect en constructeur
• Verwerken van informatie architect en constructeur naar de werkplaats.
• Vergelijken of de definitieve tekeningen overeenkomen met de voor de offerte gebruikte tekeningen en het nemen van maatregelen bij afwijkingen en het rapporteren daaromtrent.

Overige werkzaamheden:
• Het op orde houden van de eigen werkplek en het kantoor goed en volledig invullen van tijdregistratie
• Het daar waar nodig ondersteunen van collega's

Functie-eisen:
• MBO werk- en denkniveau met opleiding werktuigbouwkunde
• Gedegen werkervaring in het tekenwerk
• Ruime kennis van metaal en constructiebranche
• Persoonlijke kwaliteiten

Competenties:
• Flexibel:
• Stressbestendig:
• Accuraat:

Plannen en organiseren:
• Bepaalt op effectieve wijze doelen en prioriteiten en zet benodigde acties, tijd en middelen zodanig in dat beoogde resultaten effectief worden bereikt.
• Communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk)
• Ideeën, feiten en informatie in heldere en correcte taal communiceren, stemt zijn/haar communicatie of op het beoogde doel of doelgroep (collega, klanten, enz.).
Samenwerken:
• Levert een actieve bijdrage aan het gezamenlijke resultaat of aan het oplossen van een probleem of conflict, ook wanneer de samenwerking niet van individueel belang is.
Klantgerichtheid:
• Herkent wensen, behoeften en belangen van klanten en stemt zijn/haar acties daarop af.
Resultaatgericht:
• Hanteren van een taakgerichte benadering van situaties, met een duidelijke focus op het realiseren van gestelde taken en doelen